Studie landaanwinning zuiderstrand Scheveningen t.b.v. afvalwaterzuiveringssinstallatie Houtrust

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee
[Rijswijk] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)
1977

Aandacht wordt geschonken aan de achtergronden, terreinuitbouw en mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt er ingegaan op de uitvoering en de kostenraming.

12 p.
ill., tab., krt. ; 30 cm