Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte : Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Den Haag : ministerie IenM
03-2012

136 p.
Fig., krt.