Structuurplan Almere

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1984

Bevat: Deel I. Ontwerp structuurplan Almere. Deel II. Aanvullende nota. Deel III. Nota van commentaar. Deel IV. Antwoord op het bestuurlijk commentaar van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Deel V. Advies van de Raad van Waterstaat en toelichting. Deel VI. Nota van wijzigingen.

388 p. in verschillende pagineringen
fig., tab.
krt.
(Flevobericht ; nr. 243)
Met samenvatting
Met lit. opg.