Stroomsnelheidsmetingen op met gras begroeide kaden

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Afdeling Studiedienst
Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR)
1968

De metingen zijn verricht om na te gaan welke watersnelheden optreden op kruin en benedenstrooms talud van overstromende kaden, die met een grasmat zijn bekleed en welke eventuele aantastingen kunnen worden geconstateerd. Metingen zijn verricht tijdens het hoogwater van januari 1968 bij Pannerden en Driel

13 p.
5 bijl., ill.
Met lit.opg.
Nota 68.8