Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1950

12 p.
bijl.
Nota 50.8