Stroomlijn : samen voor één rivierbeheer : Mijlpaal 2007: de uniforme aanpak samengevat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Lelystad : RWS, RIZA
2007

19 p.
Ill.