Stroombeeld, erosie en aanzanding tijdens het plaatsen van de pijlers; verslag van dummyplaatsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Th. van Doorn
[S.l.] : Rijkswaterstaat, Deltadienst
21-11-1983

 
Tijdens de dummy-pijlerplaatsing H16 op lokatie H14 zijn op 9 en 10 augustus 1983 onder springtij-omstandigheden metingen verricht met als doel meer inzicht te verkrijgen in:
a. stroombeeld onder de Macoma-Ostrea kombinatie
 
b. erosie en aanzanding bi.j het pijlerplaatsen.
 

49 p.
tab., fig., bijl.
Notitie 340AZA-M-83022
24KWAP-M-83357