Stroomatlas kustgebied : aanlooproute en vaargeul naar Europoort 1967-1969 0-10 m beneden wateroppervlak

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling, Bureau Hellevoetsluis
Hellevoetsluis : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1969

1 p., 12 krt.
bijl.
Nota (DDWT) W 68.032