Stromingssituatie ingang Braakmanhaven volgens in 1978 verrichte metingen

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1979

13 p.
22 bijl.
Nota WWKZ-79.V010
Digitaal document 7.1 Mb