Strijd om de rivieren: 200 jaar rivierenbeleid in Nederland of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier

Alex A.S. van Heezik, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Van Heezik Beleidsresearch, Haarlem
2008

Beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse rivierenbeleid vanaf het einde van de achttiende eeuw tot heden. Centraal staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier. De normaliseringsstreven, dat zich richtte op de transformatie van de onvoorspelbare, 'abnormale' rivieren in voorspelbare, 'normale' waterwegen, gold meer dan een eeuw lang (1850-1965) als het onbetwistbare paradigma van het rivierenbeleid.

338 p. met index
ISBN 9789081327527
Ook verschenen als proefschrift aan de Technische Universiteit Delft in 2007.