Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 februari 1953 opgetreden standen

J. van der Kleij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

1955

13, 5 p.
bijl., tab.
Omslagtitel : Nota overeenkomstige waterstanden 1953 Waddenzee
(WWKZ) HY-061
Met lit. opg.