Storm over Nederland 2050 : een weerbare samenleving doorstaat het wassende water : denkconcept

Linda Mattheij en Geert Roovers, Oranjewoud, i.o.v. WaterINNovatiebron, Rijkswaterstaat Waterdienst
Oranjewoud
12-2007

Als we in 2050 klaar willen zijn voor de uitwassen van een veranderend klimaat met mogelijk stormen als Katrina in het vooruitzicht, moeten we nu beginnen onze samenleving weerbaar te maken. In dit denkconcept wordt het antwoord gezocht in een cellenstructuur. Lokale gemeenschappen zoeken oplossingen in een eigen compartiment. De weerbare samenleving produceert nieuwe gedeelde ervaringen die leiden tot een lerende gemeenschap. Iedere nieuwe inundatie zorgt voor aangepaste adaptatiestrategieën. Het concept van de weerbare samenleving gaat uit van zes kenmerken: de zelfdovende ramp, stimulerende en sturende overheid, zelfredzame gemeenschap, adaptieve infrastructuur, aanwezige informatie en de rol van het geld. Het denkconcept is vooral een uitnodiging tot discussie en reflectie.

21 p.
Project is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat WaterINNovatiebron en Oranjewoud.