Stofstromen en bioaccumulatie in Haringvliet en Hollands Diep : data-analyse en modelapplicatie : concept

M.B. de Vries, Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1991

35, [25] p.
fig., tab. ; 29 cm
T262. - Met lit.opg. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH) Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)