Stedebouwkundige randvoorwaarden Bedrijvenpark De Vaart III te Almere

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door Werkgroep De Vaart
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1978

Besproken worden: de huidige situatie; relaties met de omgeving; nadere gegevens o.a. infrastructuur.

krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-263 Ca)