Startnotitie plusstrook A12 Woerden - Gouwe : Plusstrook in westelijke richting op de A12 Woerden - knooppunt Gouwe i.h.k.v. de Spoedwet wegverbreding

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Rotterdam : RWS, ZH
2003

30 p.
ill.
Met lit.opg.