Standaardbestek voor verkeersregelinstallaties 1990

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici van de RWS (IVER), Werkgroep Standaardbestek
[Rotterdam] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
1991

16 p.
30 cm(28)