Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen : standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen : aanvulling

Interdepartementale Programmadirectie Duurzaam Inkopen, Ministerie VROM. Directie Communicatie, Verzijde, I.
Ministerie VROM
2010

In deze aanvulling zijn publicaties over duurzaam inkopen, met daarin standpunten van politieke partijen, verschenen na 12 januari 2010 tot en met 27 januari 2010, geanalyseerd. De standpunten hebben betrekking op duurzaam inkopen, met name op de milieucriteria en sociale criteria voor duurzaam inkopen. Om na te gaan wat de politieke partijen, met name PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD, D’66, SP, GroenLinks en PVV, zeggen over duurzaam inkopen is gezocht op internet, o.a. op de websites van politieke partijen en in een aantal officiële publicaties via Opmaat. Per politieke partij is het standpunt omschreven.

ill.
Met literatuuropgave.
5 p.