Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Donkervliet polder

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW), Laboratorium voor Grondmechanica, Stichting Waterbouwkundig Laboratorium
Delft : RWS, COW
05-12-1972


In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkadenv is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.) door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Kaspolder. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport vermeld.

23 p.
ill.
CO-20877-9-1
C 71.043