Spookrijden

G.A. Brevoord, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
1998

Een spookrijder is een weggebruiker, die een rijbaan met eenrichtingsverkeer vooruit tegen de rijrichting in berijdt. Deze publicatie gaat vooral in op het verschijnsel spookrijden op autosnelwegen. Daarbij wordt het accent gelegd op de mogelijkheden, die de factor weg biedt ter beperking van het spookrijden. Verder worden in diverse hoofdstukken ook aspecten ten aanzien van de factor mens beschreven.

149 p.
ill.
Met lit. opg
Met samenvatting in het Nederlands en Engels
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat (RWS)