Slibtransport : literatuuronderzoek

H. Poort, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling, Bureau Hellevoetsluis
Hellevoetsluis : RWS, DD
1963

Literatuurstudie is verricht naar de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek omtrent het slibtransport. Hierbij is dieper ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek van dhr. A.J. de Groot. Tevens is een resumé gegeven van de belangrijkste physisch-chemische eigenschappen van slib.

3, 22 p.
ill.
Nota nr. H-86-H
Rapport (WWKZ-S) 97
Digitaal document 977 Kb