SIMONA : simulatiemodellen voor de natte waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), T.L. van Stijn, J.P. Boutkan, E. van Harmelen...[et al.], Xi advies bv (eindred.)
Den Haag : RWS, RIKZ
2002

SIMONA (SImulatie MOdellen NAtte waterstaat) is een verzameling wiskundige simulatiemodellen die het waterloopkundig kennissysteem van de Rijkswaterstaat vormt. Deze folder geeft de belangrijkste kenmerken van SIMONA weer en laat een aantal van de vele toepassingen zien, waar SIMONA wordt ingezet binnen Rijkswaterstaat.

[6 p.]
ill.
Folder
Digitaal bestand (5,63 Mb)