Selection and formulation of a numerical shallow water wave hindcast model

L.H. Holthuijsen, N. Booij ; Delft University of Technology, Department of Civil Engineering, Group of Fluid Mechanics = Technische Universiteit Delft (TU Delft), Afdeling Civiele Techniek, Groep Stromingsleer
Delft : TU Delft
30-11-1983

62 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Afdeling Kustonderzoek
Rapportnr.: 1783