Sedimenttransport in suspensie : voorstel voor fundamenteel, experimenteel onderzoek : nota

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
[Delft] : WL
11-1977

Als gevolg van de voortgaande ontwikkeling van mathematische modellen voor het transport van gesuspendeerd sediment is er meer fundamenteel inzicht nodig in de fysische processen die ten grondslag liggen aan het transport (in suspensie) van zand en slib.

22 p.
ill.
(WL-rapport ; R975)