Schor - slikovergangen in de Oosterschelde : de resultaten van een bodemkundige en morfologische kartering

M.A.M. Stein, Rijksuniversiteit Utrecht, Geografisch Instituut (RUU), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Hoofdafdeling Milieu en Inrichting (RWS-DDMI)
Middelburg : RWS-DDMI
1984

De schorgebieden in de Oosterschelde worden onderzocht in verband met de gedeeltelijke afsluiting en compartimentering van de Oosterschelde. Eén van de onderdelen van het project GEOM-schor is de ruimtelijke inventarisatie van de bestaande schor-slik overgangen. Dit onderdeel omvat niet alleen een kartering van de bodemeigenschappen maar tevens een beschrijving van de morfologie van de schor-slik overgangen. Deze inventarisatie is uitgevoerd in de periode 1981-1983. De resultaten van deze inventarisatie zijn geïnterpreteerd en in dit rapport met bijbehorende kaarten weergegeven. De processen die zich in de schor-slikovergangen afspelen zijn hier niet beschreven maar hiervoor moet worden verwezen naar het eindrapport van het project GEOM-schor.

36 p.
ill.
Nota DDMI-84.08
Met lit. opg.