Schetsboek ruimte voor olympische plannen : Schetsboek Olympische Spelen 2028

Ministerie VROM, NOC*NSF (Arnhem), Nieuwe Gracht, Stad-Milieu-Landschap (Utrecht), Twynstra Gudde (Amersfoort)
Nieuwe Gracht
2008

Nederland heeft voldoende mogelijkheden om grootschalige (sport)evenementen zoals de Olympische Spelen te organiseren, blijkt uit dit onderzoek in het kader van het Olympisch Plan. Gelet op de doorlooptijd van de procedures voor grote ruimtelijke en infrastructurele vereisten is er wel een grote urgentie om nu aan de slag te gaan. In feite moeten alle procedures in 2021 zijn doorlopen. Om de Spelen in 2028 mogelijk te maken, moet nu al wel gedacht worden over de consequenties die dit heeft voor ons land. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat grote ruimtedruk ontstaat als er gekeken wordt naar de eisen van mobiliteit, accommodaties en huisvesting. Dit kan tegelijkertijd grote kansen bieden. Het verplaatsen van zes miljoen bezoekers vraagt veel van een vervoersysteem. Verbetering van deze infrastructuur is cruciaal om aan de voorwaarden van het IOC te kunnen voldoen.

Kopie.
ill.
Met literatuuropgave.
80 p.