Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde)

samengest. door G.P. Nijhoff

1932

34 cm
Rapport no. II: Zeearmen en beneden rivieren. - 1931-1932. - 188 p. fig. + 7 krt. - Met lit. opg.