Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar

F. Spaargaren, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
's Gravenhage : RWS, DD
19-10-1964

1,[4] p.
bijl., ill.,
Nota (DDWT) W-743