Sanering LPG-tankstations : een onderzoek naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations [2006]

Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Noord. Afdeling Veiligheid en Risico's
VROM-Inspectie, Regio Noord
2006

Uit het onderzoek blijkt het volgende: daar waar een schadevergoeding is uitgekeerd, is in alle gevallen de LPG-verkoop tijdig beëindigd; bij de onderzochte, niet aangemelde potentiële saneringslocaties (38) was in zestien gevallen nog een urgente sanering nodig. In al deze gevallen was bij het bevoegd gezag bekend dat niet voldaan werd aan de grenswaarde en is voorzien in verplaatsing van het vulpunt (negen bedrijven) of is men in gesprek over de te nemen maatregelen (zeven bedrijven) en eventuele sluiting. Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat de sanering na uitkering van een schadevergoeding goed verloopt en dat nagenoeg alle saneringssituaties zijn opgenomen in het huidige saneringsprogramma.

graf.
Met samenvatting.
9 p.
VROM 6447