Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Chef der Hydrografie inzake zeekaarten en stroomatlassen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Hoorn, P. Brolsma
Hoorn : RWS, WW
1981

5 p.
8 bijl.
Notitie WWKZ-81.H250
Digitaal document 214 Kb