Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden : wat staat er in en hoe kunt u reageren? : samenvatting

[M. Strootman] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Arnhem : RWS, ON
11-2017

publieksvriendelijke samenvatting van het OTB-MER van de N35 Nijverdal-Wierden

11 p.