Samenstelling van een betonmengsel met geringe uitdrogingskrimp ten behoeve van de Vlake-tunnel

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWS, RWL)
Delft : RWS, RWL
1973

[18] p.
ill., bijl.
Rapport BGA 73-09
Op verzoek van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen