Samen gaan werken : verkorte versie: evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaats-directies

[D.J. van den Bos, voorzitter/projectleider werkgroep Evaluatie Fusie [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat] Directie Noord-Nederland (RWS, NN)]
Leeuwarden : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN)
1996

Geeft een verkorte weergave van de evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties, welke in opdracht van de HID van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland is uitgevoerd. De evaluatie had betrekking op de fusie van de drie noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties, de voormalige directies Groningen, Friesland en Drenthe. De integrarie van DGV (Directoraat-Generaal Vervoer) en DGSM (Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken) zijn ook in de evalutie meegenomen. In tegenstelling tot de uitgebreide versie van de rapportage (C-2927 NN) van de evaluatie, wordt in onderhavig rapport de resultaten van de enquêtes en de groepsinterviews niet weergegven.

25 p.
tab.