Samen gaan werken : evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaats-directies

[D.J. van den Bos, voorzitter/projectleider werkgroep Evaluatie Fusie [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat] Directie Noord-Nederland (RWS, NN)]
Leeuwarden : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN)
1996

Geeft een weergave van de evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties welke in opdracht van de HID van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland is uitgevoerd. De evaluatie had betrekking op de fusie van de drie noordelijke Rijkswaterstaatdirecties, de voormalige directies Groningen, Friesland en Drenthe De integratie van DGV (Directoraat-Generaal Vervoer) en DGSM (Directoraat

63 p.
tab.
1 Bijlagenboek
Met lit. opg.