Ruimtelijke verspreiding en gedrag van zware metalen en arseen in de Biesbosch : eindrapport

P.W. Dirksz, M.L. Otte en A.J. Palsma, Universiteit van Amsterdam Vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde, Vrije Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Oecologie en Oecotoxicologie en Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Geochemie
Amsterdam [etc.] : UvA [etc.]
1990

IV, 42 [14] p.
fig., tab. ; 30 cm
3 bijl.
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA en Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Met lit. opg.