Ruimtelijke inrichting en fietsgebruik : onderzoek naar kwantitatieve relaties in Groningen en Maastricht

E. Feenstra, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
[S.l.] : [s.n]
1993

In h. 2 wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de relatie tussen ruimtelijke inrichting en het aandeel fiets in de modal split. De situatie in de stad Groningen wordt beschreven in h. 3. Speciale aandacht wordt darbij besteed aan het beleid m.b.t. de beinvloeding van de modal split t.g.v. het fietsverkeer, de inventarisatie van de ruimtelijke structuur en de mobiliteitsgegevens van de stad. D.m.v. regressie wordt een koppeling gemaakt tussen inrichtings- en mobiliteitsgegevens. H.4 beschrijft de inventarisatie van Maastricht. De laatste 2 hoofdstukken behandelen resp. de vergelijking tussen Groningen en Maastricht.

73 p.
fig., tab., bijl.
Afstudeeronderzoek uitgevoerd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Hoofdafdeling Strategisch Onderzoek en Regie, Afdeling Strategische Verkenningen, in het kader van de studie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Vakgroep Planologie en Demografie.