Ruimte geven aan economische vernieuwing : Arbeidsmobiliteit en skill-gerelateerdheid in Nederlandse regio’s

Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
Universiteit Utrecht
10-2015

Vraagstelling van het onderzoek:
1. Welke crosssectorale kennisverbindingen en spillovers zijn er op het snijvlak van de belangrijkste sectoren in de Nederlandse economie? En waar in Nederland doen deze kansen zich voor?2. Welke economische en ruimtelijke voorwaarden en vestigingsplaatsfactoren hangen potentieel samen met deze vernieuwing van de economische structuur en in hoeverre kan nationaal en regionaal beleid hier sturing aan geven?
Onderzoek is onderdeel van de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) en is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water (MinIenM, DGRW).
Contactpersoon: gijsbert.borgman@minienm.nl