Rottum natuurlijk....... : een evaluatie van monitoringgegevens en beheer

J.J. Huizing, J. van den Bergs, G. Hageman...[et al.], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland (RWS, NN) , Staatsbosbeheer Groningen (SBB)
Leeuwarden : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN)
1996

Centraal in het rapport staat de evaluatie van de gemonitoorde ontwikkelingen op het gebied van morfologie, vegetatie en vogels op de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat in relatie tot het gevoerde beheer. De belangrijkste uitkomsten van het evaluatie-onderzoek zijn: - grootschalige veranderingen van de morfologie in het gebied bepalen de ligging en de omvang van de eilanden en hiermee de levensduur; - de oppervlakte-ontwikkelingen van beide eilanden in de periode 1991-1996 past in de langdurige trend waarbij sinds het wijzigen van het beheer geen trendmatige veranderingen zijn geconstateerd; - het uitgevoerde onderhoud heeft niet geleid tot een verlenging van de levensduur van het eiland Rottumeroog, waarbij er anderszijds ook geen grote afname van de oppervlakte van dat eiland heeft plaatsgevonden; - het plaatsen van stuifschermen en het planten van helm kunnen de levensduur van het eiland niet verlengen, maar kunnen wel, mits goed gesitueerd, een bijdrage leveren aan duinontwikkeling; - de inzet van vrijwilligers van de SVRR vereist een intensieve begeleiding van Rijkswaterstaat.

68 p.
ill.
Opdrachtgever: Beheers Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog (BAKR)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Nota nr.: RWS:NN-ANW 96-05
ISBN 9036935415