Roggebotzand Revebos de Abbert : beheersplan voor de periode 1 augustus 1970 - 1 augustus 1980

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door J. Vis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1971

Dit beheersplan heeft een tweeledig doel: het formuleren van een blijvende doelstelling voor de boswachterij in het algemeen en voor de onderscheiden terreinen in bijzonder en het analyseren van de bedrijfscomponenten en het aangeven van de beheersmaatregelen die moeten worden genomen om in de periode van 1 augustus 1970 tot 1 augustus 1980 de gestelde blijvende doelstelling te bereiken.

[121] p.
bijl.
(Flevobericht ; no. 80)