Rivierkundige beschouwingen betreffende een eventueel bij Bath op de Westerschelde aansluitend scheepvaart/afwateringskanaal

W.T.J.N.P. Bakker, D. de Looff ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : RWS, WW
03-1975

12 p.
bijl., ill.
Met losse bijlagen (kaarten en overzichten)
Memo 75.7