Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : de effecten op de bodemfauna van vooroeversuppletie boven het eiland Terschelling, in de Nederlandse Waddenzee#rapport 2: de toestand van de bodemfauna in november 1993 kort nadat lokaal de suppletielaag is aangebracht

Commission of the European Communities, Directorate General XII, Science, Research and Development, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), P. Tydeman
Haren : RWS, RIKZ
1994

Behandelt als onderdeel van het project MAST*RIACON een bodemfaunabemonstering, uitgevoerd in het suppletiegebied boven Terschelling. Doel van de bemonstering was om de situatie van de bodemfauna te bekijken, kort nadat de zandsuppletie was aangebracht.

21 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS-94.625X
RIACON-NL-02
Marine Science and Technology Programme (MAST), Contract no. MAS2-CT94-0084
Met lit. opg..