Risico's voor het drainagestelsel bij infiltratie in lichte gronden

J. Scholten en H. Rozendaal, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1979

Door de kavelsloten vol te zetten infiltreert het water via de drainreeksen in de bodem. Het is niet uitgesloten dat in een gebied met lichte profielopbouw deze methode gevolgen heeft voor de waterhuishouding van de grond in de navolgende natte periode. Om de invloed van de infiltratie op het functioneren van het ontwateringsstelsel na te gaan zijn in de winterperiode 1976-1977 op een zevental objecten grondwaterstanden en afvoeren gemeten.

10 p.
bijl., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-184 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.