Risico's voor de waterkwaliteit in het IJsselmeergebied door vliegtuigcalamiteiten bij een luchthaven in het Markermeer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Opsteller L.J.E. Duijsens en M. Janssen, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
[Utrecht] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD)
1998

Verkennende studie om de risico's voor de waterkwaliteit, en in het bijzonder de drinkwatervoorziening, ten gevolge van eventuele vliegtuigcalamiteiten, in kaart te brengen.

37, 16 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied
Met lit. opg.