Risico-analyse voor een indicator-soort van het zeemilieu : de populatiedynamica van de grote stern in Nederland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, R.M. van Boven, J.H.M. Schobben
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
1993

Met als voorbeeld de Grote Stern,één van de AMOEBE-soorten, is onderzocht of de zogenaamde Leslie matrix gebruikt kan worden als populatie-dynamisch model t.b.v. de Water Systeem Verkenningen (WSV)

54 p.
ill. ; 30 cm
Rapport DGW-93.006. - Met lit. opg.