Rijnkanalisatie : voorontwerp 1950 : aanvullend rapport november 1950

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst en het Arrondisement Rijn en IJssel], [J. Elzerman, L. van Bendegom
[Arnhem] : RWS, BOR
1950

17 p.
bijl. + 11 losse bijl.
Bevat het rapport "Rijnkanalisatie : voorontwerp 1950 : aanvullendrapport november 1950" van de afdeling Studiedienst en de nota "Technische beschouwingen betreffende uit te voeren werken" van het Arrondisement Rijn en IJssel