Rijnkanalisatie : typen en afmetingen van de stuwen : beknopt overzicht van de resultaten van de bestudering van het terzijde vermelde vraagstuk

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst, [A. Eggink
[Arnhem] : RWS, BOR
1950

4 p.