Rijnkanalisatie, globale bepaling van de toelaatbare grenzen voor de stuwprogramma's in verband met de zandhuishouding

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst
Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR)
1953

Volgens een globale methode wordt getracht de grenzen te onderzoeken van de stuwprogramma's die bepalend zijn voor de toelaatbare variaties in de zandtransporten van de Rijntakken in het splitsingsgebied.

11, [4] p.
4 bijl., graf., tab.
(Nota 53.1)