Rijn aktie plan - Noordzee aktie plan : tussenbalans 1989

J.H.M. v.d. Meulen, J.S.L. Vink, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
[Rotterdam] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
1991

Behandelt de uitvoering emissiebeleid in de periode 1970-1985, het Emissiebeleid Rijn Aktie Plan (RAP) en Noordzee Aktie Plan (NAP) in de periode 1985-1995, de inventarisatie 1985 en prognose 1995 voor decategorie industriële lozingen in Zuid-Holland, de tussenstand RAP / NAP voor Zuid-Holland in 1989, en het emissiebeleid na 1995, zoals weergegeven in de Derde Nota Waterhuishouding (NW3)

37 p.
ill. ; 30 cm