Rijkswaterstaat Informatievoorziening Aansluitvoorwaarden : RIVA (2020)

[E. van Bremen] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
[S.l.] : RWS, CIV
30-06-2020

RWS gaat conform de i-Strategie werken met vaste bouwstenen voor de IV-dienstverlening. In dit rapport staan de actuele bouwstenen beschreven die opdrachtnemers moeten gebruiken in projecten.

27 p.
Definitief
Versienummer 2020/2
3x per jaar verschijnt een nieuwe versie