Rijkswaterstaat: greep op kennis? : over het opnieuw positioneren van de kennisfunctie van Rijkswaterstaat als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

[H. Jeekel] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
[Den Haag] : RWS
2010

Beschrijft de zoektocht naar het vormgeven van kennismanagement. Zoekt de dialoog over de benaderingswijze vanuit de visie dat kennismanagement gebaat is bij uitwisseling van inzichten.

48 p.