Rijbewijsbezit in Nederland : analyses en prognoses : uitkomsten van een studie van statistisch materiaal inzake bevolkingsgroei en ontwikkeling van de autorijvaardigheid in Nederland, naar geslacht en leeftijd : rapport

A.A.J. van den Broecke
Amsterdam : Marketing Research en Sociaal Onderzoek
1974

VIII, VII, 27 p.
tab., fig. : 30 cm
Bijl. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (Pb IVVS)